REGISTRÁCIA

POĎAKOVANIE

Ďakujeme, že chcete byť aktívnym členom.

Vážime si Vaše členstvo, a preto táto časť webu je Vás, ktorí ste vložili svoje peniaze, čas i skúsenosti v prospech zlepšovania škôl a školských zariadení.

Z tohto dôvodu šírenie obsahu tretím osobám podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Správnej rady ASŠŠZS.

NAŠE PRVÉ ODPORÚČANIA PRI REGISTRÁCII

Ako riadny člen máte prístup do podstránky určenej len členom ASŠŠZS. Vami poskytnuté údaje sú dôverné, a preto je pre nás prirodzené ich chrániť, neposkytnúť tretím osobám a na Vaše požiadanie ich vymazať z databázy. Budete sa pohybovať v prostredí, kde sa takmer všetci poznáme z konferencií súkromných škôl a Valných zhromaždení ASŠŠZS. Na základe toho sme pre Vás pripravili tieto odporúčania:

1. Prihlasovacie meno:

V diskusiách pod článkami vystupujete pod svojím menom aj voči ostatným členom, preto odporúčame dať si BEZ DIAKRITIKY prihlasovacie meno v tvare MenoPriezvisko, prípadne MenoPriezviskoSkola, napr. JankaNovaZUS), čo sa v budúcnosti môže osvedčiť napr. pri lepšej identifikácii pripomienkovania pripravovanej legislatívy.

2. Mailová adresa:

Mailová adresa spolu s menom a telefónnym číslom slúži na identifikáciu člena a priradíme ju do databázy k IČO, ku ktorému bola vystavená faktúra. V prípade, že nechcete poskytnúť telefónne číslo, v rámci urýchlenia identifikácie, môžete namiesto neho napísať IČO.

3. Mobilný telefón:

Poskytnutie Vášho telefónneho čísla nám bude slúžiť na SMS upozornenie v prípade napr. rýchlej mobilizácie pri pripomienkovaní zákonov, na upozornenie, že sa Vám blíži koniec členstva a pod. Vaše telefónne čísla sú VÝLUČNE pre našu potrebu (Sekretariát, Správna rada a Revízna komisia ASŠŠZS) a ak bude niekto potrebovať získať kontakt, urobíme to opačne – Vám pošleme informáciu, že sa s Vami chce niekto spojiť a Vy rozhodnete, či mu svoje údaje poskytnete (napr. médiá).

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať mailom i telefonicky.  Stella Hanzelová

HLAVNÁ PODSTRÁNKA

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Vyhlasujem, že som riadnym členom ASŠŠZS (zriaďovateľ/štatutárny zástupca), dávam súhlas na uloženie mojich údajov v databáze ASŠŠZS a beriem na vedomie, že akékoľvek informácie z tejto časti podliehajú ochrane a nebudem ich zverejňovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu ASŠŠZS.

UPOZORNENIE

Heslo musí mať najmenej 7 znakov, musí obsahovať malé aj veľké písmená.

DOMOVSKÁ STRÁNKA

sukromneskoly.sk

Domovská stránka ASŠŠZS

Ďakujeme za Váš záujem. Ak ste sa už zaregistrovali, prečítajte si najnovšie informácie na našej domovskej stránke https://sukromneskoly.sk/