V Novinách Televízie JOJ sa 12. 12. 2019 večer venovali téme, na ktorú sme upozornili predpoludním zverejnením tlačovej správy: „Bratislavské súkromné a cirkevné školy v decembri nedostali normatívy za žiakov. Peniaze im meškajú už viac ako týždeň. Školy teda musia riešiť problém, z čoho vyplatiť učiteľom a zamestnancom výplaty. Chýbajú aj peniaze na energie.“

Redaktorka Martina Karasová oslovila MŠVVaŠ SR i MV SR.

Zdroj: Súkromné a cirkevné školy majú finančný problém. Učitelia a zamestnanci môžu ostať počas Vianoc bez výplat (Noviny TV JOJ, 12. 12. 2019)